MAZDA CX5

MAZDA CX-5 

อัพเกรดเครื่องเสียงติดรถยนต์ Mazda CX-5 โดยชุดลำโพง Massive

ชุดลำโพงหน้าเดิมในรถ Mazda CX-5 ก่อนทำการติดตั้งชุดลำโพง 

ทำการติดตั้งชุดลำโพง Massive ในส่วนประตูหน้า ลำโพงรุ่นนี้เป็นแบบแยกชิ้น ขนาด 6.5นิ้ว

ชุดลำโพงหลังเดิมในรถ Mazda CX-5 ก่อนทำการติดตั้งชุดลำโพง Massive 

และทำการติดตั้งชุดลำโพง Massiveในส่วนประตูหลัง ลำโพงรุ่นนี้มีขนาด 6.5นิ้วเช่นกัน และยังเป็นชุดลำโพงร่วมชิ้นที่ออกแบบมาให้มีทวิตเตอร์ในตัว

เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งชุดลำโพงติดรถยนต์ ในรถ Mazda CX-5

สนใจติดต่อสอบถาม LINE : @overhorn
โทร : 02-3775005 , 099-265-2165


03 กันยายน 2563

ผู้ชม 1136 ครั้ง