โอเวอร์ฮอร์นซาวด์ บางกะปิ


48/19 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพฯ

โทร. 02-375-3549, 02-377-5005